nepal's first robotics education, shop & lab

service

these are our profectional service
Go to robotics education

robotics education

we provides the world’s best robotics education in nepal. we are working and teaching on robotics fields

Go to robotics shop

robotics shop

provideing all types of robotics parts and electronics material in one shop.

Go to Robotics lab

Robotics lab

we are working the robotics technology in nepal. our lab is testing robotics construction

Go to your imagination is our invenction

your imagination is our invenction

you imagine, then we aill make for you, this is our Laboratory product field which invents new types of robots and advanced electronics materials

ईलेक्ट्रोबोट रोबोटिक्स्

नेपालमा पहिलो पटक रोबोट सम्बन्धि शिक्षा

ईलेक्ट्रोबोट रोबोट्रिक्स नेपालमा पहिलो पटक रोबोट सम्बन्धि शिक्षा ल्याउने कम्पनी हो जसद्धारा नेपालमा जुनसुकै व्यक्तिले आधुनिक रोबोट तथा ईलेक्ट्रोनिक्स शिक्षा हासिल गर्न सक्नेछन् । संसार अहिले आधुनिकरण हुदै गएको छ । जसमा नयाँ नयाँ प्रविधि र नयाँ नयाँ आधुनिक ईलेक्ट्रोनिक्स सामाग्रीहरुको प्रयोग भैरहेको छ । त्यसैले यस आधुनिक संसारलाई मध्ये नजर गर्दै नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको छ ईलेक्ट्रोबोट रोबोट्रिक्स जसलाई ईलेक्ट्रोबोट प्राईभेट लिमिटेडले संचालन गरेको छ ।

  • – स्कूल तथा कलेजस्तरको विद्यार्थीहरुलाई रोबोटिक्स तथा ईलेक्ट्रोनिक्स शिक्षा प्रदान गर्ने गराउने ।

  • – प्रत्येक विद्यार्थीमा भएको आन्तरिक सिप तथा कला तिनीहरुमा भएको नयाँ नयाँ प्रविधिको खोजी गरि प्रस्फूटन गर्ने गराउने । – विद्यार्थीहरुलाई रोबोटिक्स तथा ईलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धि ज्ञान दिई प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास गराउने ।

  • – विद्यार्थी आफैले पनि नयाँ नयाँ सामाग्री बनाउन सक्नेछन् त्यसको अवलोकन गरि कदर गर्ने र त्यस सामाग्रीको सदुपयोग गर्ने र त्यसको स्थानमा पु¥याउने । – साना वालवालिकाहरुलाई साना साना ईलेक्ट्रोनिक्स सामाग्री तथा रोबोट्सहरु बनाउन सिकाउने र त्यस मार्फत मनोरञ्जन दिलाउने ।

  • – राम्रो प्रतिभाको खोजी गरि अन्तराष्ट्रिय ईलेक्ट्रोनिक्स तथा रोबोटिक्स शिक्षा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने गराउने ।

Award and support

our partner and donater

please donate for developing nepal

electrobot post

view all poad and keep knowladge

contact us

contact for your problem and suggetation